Meer voor hetzelfde geld

45% GROND GRATIS

Anders dan bij andere bedrijventerreinen wordt slechts 55% van de totale oppervlakte van het Ecopark verkocht als bouwkavels. Op andere bedrijventerreinen is dit al gauw 90%. De overige 45% wordt door ons ingericht met onder andere waterpartijen, bosranden en parkeerplaatsen. Dit wordt overgedragen aan de Vereniging van Eigenaren waar u als koper van een kavel een evenredig aandeel in krijgt. De prijzen van de grond zijn gelijk aan traditionele bedrijventerreinen en daarom is Ecopark samen met alle andere voordelen voor u de meest voordelige keuze!

OPEN EN OVERZICHTELIJK

Aan bouwkavels wordt 64.820 m2 verkocht. Dit is 55,2% van het Ecopark. Hierop kunnen totaal 41 kavels worden uitgegeven ten behoeve van bedrijfsgebouwen en waar mogelijk woningen. Dit percentage van 55% staat dus garant voor een open en, door zijn indeling, overzichtelijk bedrijventerrein. Dit alles voor m2-prijzen die gelijk zijn aan traditionele bedrijventerreinen.